အရည်အသွေးစိစစ်ထိန်းသိမ်းရေးဌာန

အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ဌာန

မျှော်မှန်းချက်

နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု အရည်အသွေးပြည့်၀သော အင်ဂျင်နီယာများ မွေးထုတ်ပေးရန် နှင့်ဒေသအကျိုးပြု သုတေသနဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့များ ပေးနိုင်သော တက္ကသိုလ် တစ်ခု ဖြစ်လာစေရန်။

အထူးတာ၀န်

(၁) အရည်အသွေးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကိုအခြေခံ၍ နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မြိတ်)၏  အရည်အသွေးအား  မြှင့်တင်နိုင် ရေးဆောင်ရွက်ရန်။

(၂) အရည်အသွေးနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်ဝသော အင်ဂျင်နီယာများ အစဉ်တစိုက် မွေးထုတ် ပေးရန်။