စာပေဌာန

ဝန်ထမ်းများစာရင်း

စဉ်အမည်ရာထူးပညာအရည်အချင်းဖုန်းနံပါတ်အီးမေးလ်
ဒေါက်တာအေးအေးခိုင်ပါမောက္ခPh.D (Applied Maths)၀၉၇၉၇၇၃၉၈၉၇aakhaing@gmail.com
ဒေါ်ကြည်ကြည်နွယ်တွဲဖက်ပါမောက္ခM.Sc (Engg : Maths)၀၉၄၄၅၅၇၉၂၉၉kyinwe21@gmail.com
စဉ်
အမည်
ရာထူး
ပညာအရည်အချင်း
ဖုန်းနံပါတ်
အီးမေးလ်
ဒေါ်ခင်သဲမာစိုး

နည်းပြ

B.A (Myanmar)၀၉၂၅၀၃၃၆၆၉၂khinthaemarsoe@gmail.com
စဉ်အမည်ရာထူးပညာအရည်အချင်းဖုန်းနံပါတ်အီးမေးလ်
ဒေါက်တာသဇင်ခိုင်ကထိကPh.D (Physics)၀၉၄၂၇၄၃၅၈၂၈melthazin@gmail.com
ဒေါ်ခိုင်ဇင်ထွန်းနည်းပြB.Sc (Physics)၀၉၇၈၀၆၆၈၄၄၂jjuice737@gmail.com
စဉ်
အမည်
ရာထူး
ပညာအရည်အချင်း
ဖုန်းနံပါတ်
အီးမေးလ်
ဦးစောထွန်းထွန်းနောင်တွဲဖက်ပါမောက္ခ
M.Sc (Chem)
M.Sc (Biotech)
၀၉၉၇၈၀၄၉၉၇၇sawtuntunnaung@gmail.com