အင်္ဂလိပ်စာဌာန

ဝန်ထမ်းများစာရင်း

စဉ်အမည်ရာထူးပညာအရည်အချင်းဖုန်းနံပါတ်အီးမေးလ်
ဒေါ်ဌေးဌေးစီတွဲဖက်ပါမောက္ခM.A (ESP)၀၉၄၂၀၉၀၃၃၀၉sihtayhtay@gmail.com
ဒေါ်အိအိသက်ကထိကM.A (Eng)၀၉၇၇၄၉၃၈၁၈၆eieithet10784@gmail.com
ဒေါ်အေမီမီကိုလက်ထောက်ကထိကM.A (ESP)၀၉၄၂၂၂၀၀၄၉၀amimiko9@gmail.com