နောက်ခံသမိုင်းအကြောင်း

ကျောင်းသမိုင်း

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံအဖြစ်(၂၇.၁၂.၁၉၉၉) ရက်နေ့တွင်   စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၂ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ တွင် အစိုးရနည်းပညာကောလိပ် အဆင့်သို့ လည်းကောင်း၊ ၂၀၀၇ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ တွင်နည်းပညာတက္ကသိုလ်အဆင့်သို့လည်းကောင်း  တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ် ခဲ့ပါသည်။
နည်းပညာတက္ကသိုလ် (မြိတ်) တွင် မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ၊ အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာ၊ လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာ၊ စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ ဘာသာရပ် (၄)ခု ဖြင့် သင်ကြားပေးလျက်ရှိပြီး စုစုပေါင်း ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ဉီးရေ (၈၁၆) ဉီးရှိပါသည်။

တည်နေရာနှင့်အကျယ်အဝန်း

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မြိတ်)သည် ရန်ကုန်-မြိတ် ကားလမ်းနံဘေး၊ ကဘင်းကျေးရွာ၊ မြိတ်မြို့၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတွင် တည်ရှိပါသည်။ မြိတ်မြို့မှ (၁၃)မိုင် ကွာဝေးပါသည်။ ဧရိယာအကျယ်အဝန်း(၉၀.၃၈)ဧက ရှိပါသည်။

ကျောင်းအုပ်ကြီးအဆင့်ဆင့် တာဝန် ထမ်းဆောင်မှု

စဉ်အမည်ပညာအရည်အချင်းတာ၀န် ထမ်းဆောင် ခဲ့သည့်ကာလကျောင်းအဆင့်
ဒေါ်မြင့်ငွေBE(Mech)၂၄.၁၂.၁၉၉၉ မှ ၁၁.၁၀.၂၀၀၂GTI, GTC
ဦးလွင်ပြုံးME(Mining)၁၂.၁၂.၂၀၀၂ မှ ၁၃.၁၀.၂၀၀၃GTC
ဒေါ်နုနုဆွေME(EP)၁၃.၁၀.၂၀၀၃ မှ ၁၄.၂.၂၀၀၅GTC
ဒေါက်တာသန္တာအောင်Ph.D (Mech)၁၆.၂.၂၀၀၅ မှ ၁၇.၅.၂၀၀၅GTC
ဦးအောင်မိုးBE (Mech)၁၈.၅.၂၀၀၅ မှ ၁၄.၁၂.၂၀၀၅GTC
ဒေါက်တာချိုမင်းဟန်Ph.D (Mech)၁၄.၁၂.၂၀၀၅ မှ ၁၅.၁.၂၀၀၇GTC
ဒေါက်တာ၀င်းစန္ဒာ Ph.D (EP)၁၈.၁.၂၀၀၇ မှ ၅.၃.၂၀၀၈TU
ဒေါက်တာစိုးဝင်းနိုင်Ph.D (EP)၆.၃.၂၀၀၈ မှ ၃၁.၃.၂၀၁၁TU
ဒေါက်တာတင်ဆန်းPh.D (Manufacturing Engg;) Russia၁.၄.၂၀၁၁ မှ ၃၀.၄.၂၀၁၅TU
၁၀ဒေါက်တာကျော်ကျော်လင်းPh.D(MC)၁.၅.၂၀၁၅ မှ ၁-၉-၂၀၁၉TU
၁၁ဒေါက်တာအောင်နိုင်မြင့်Ph.D(MC)၂.၉.၂၀၁၉ မှ ၂၀.၅.၂၀၂၁TU
၁၂ဒေါက်တာကျော်စိုးလွင်Ph.D (EC)၂၁.၅.၂၀၂၁ မှ ယနေ့အထိTU