ဆရာများသမဂ္ဂ

        နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မြိတ်)တွင် ဆရာများသမဂ္ဂအဖွဲ့ကို (၅.၇.၂၀၁၈)ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းပြီး အဖွဲ့ဝင် (၄၀)ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းတာဝန် ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ (၁၄.၁.၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် ဆရာများသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင် (၃၀)ဦးဖြင့် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်း တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။

ဆရာများသမဂ္ဂအဖွဲ့ကို ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ဒေါ်ချောစုစန် (ဖုန်း – ၀၉၄၂၅၀၀၄၁၉၃), ဒေါ်ဟေမာန်မိုးဇော် (ဖုန်း- ၀၉၄၂၂၁၉၁၃၆၂) နှင့် ဒေါ်မီမီဆွေ (ဖုန်း- ၀၉၄၂၂၂၀၀၄၈၅) .

17.8.2018 တွင်Technological Teacher’s Federation TTF နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်၊၊

ဆရာများသမဂ္ဂ၏ရည်ရွယ်ချက်

ဆရာများသမဂ္ဂတွင်ပါဝင်သူများစာရင်း