အရည်အသွေးစိစစ်ထိန်းသိမ်းရေးဌာန

အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ဌာန

မျှော်မှန်းချက်

နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု အရည်အသွေးပြည့်၀သော အင်ဂျင်နီယာများ မွေးထုတ်ပေးရန် နှင့်ဒေသအကျိုးပြု သုတေသနဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့များ ပေးနိုင်သော တက္ကသိုလ် တစ်ခု ဖြစ်လာစေရန်။

အထူးတာ၀န်

(၁) အရည်အသွေးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကိုအခြေခံ၍ နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မြိတ်)၏  အရည်အသွေးအား  မြှင့်တင်နိုင် ရေးဆောင်ရွက်ရန်။

(၂) အရည်အသွေးနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်ဝသော အင်ဂျင်နီယာများ အစဉ်တစိုက် မွေးထုတ် ပေးရန်။

အရည်အသွေးစိစစ်ထိန်းသိမ်းရေးဌာနတွင်ပါဝင်သူများစာရင်း

စဉ်အမည်ပညာအရည်အချင်းရာထူး
ဖုန်းနံပါတ်အီးမေးလ်
ဒေါက်တာဆွေဇင်အေးPh.D (Mech)
ဒုတိယပါမောက္ခ၀၉၄၅၀၉၉၂၈၃၄swezinaye@tumyeik.edu.mm
ဒေါ်သောင်းအေးM.Sc (Engg: Phys)ကထိက
၀၉၄၂၂၁၉၃၈၉၉thaungaye@tumyeik.edu.mm
ဒေါ်အိအိဇော်BE (EC)သရုပ်ပြ၀၉၂၅၀၇၇၁၉၁၉eieizaw@tumyeik.edu.mm
စဉ်အမည်ပညာအရည်အချင်းရာထူး
ဖုန်းနံပါတ်အီးမေးလ်
ဒေါ်ဂျူလိုင်ထွန်းME (EP)ကထိက၀၉၇၉၆၈၀၀၈၃၈gyulaingtun@tumyeik.edu.mm
ဒေါက်တာဆွေဇင်အေးPh.D (Mech)ဒုတိယပါမောက္ခ၀၉၄၅၀၉၉၂၈၃၄swezinaye@tumyeik.edu.mm
ဒေါ်ခင်စိုးထိုက်
BE (Civil)
ကထိက
၀၉၄၅၀၉၉၂၈၃၅khinsoehtike@tumyeik.edu.mm
ဒေါ်ဟေမာန်မိုးဇော်ME (Mech)လက်ထောက်ကထိက၀၉၄၂၂၁၉၁၃၆၂haymanmoezaw@tumyeik.edu.mm