စာပေဌာန

ဝန်ထမ်းများစာရင်း

စဉ်အမည်ရာထူးပညာအရည်အချင်းဖုန်းနံပါတ်အီးမေးလ်
ဒေါက်တာအေးအေးခိုင်ပါမောက္ခPh.D (Maths-Applied)09797739897
ဒေါ်ကြည်ကြည်နွယ်ကထိကM.Sc (Engg : Maths)၀၉၄၄၅၅၇၉၂၉၉kyikyinwe@tumyeik.edu.mm
စဉ်
အမည်
ရာထူး
ပညာအရည်အချင်း
ဖုန်းနံပါတ်
အီးမေးလ်
ဒေါ်စောချယ်ရီမိုး

ကထိက

M.A(Myanmar)၀၉၄၂၂၂၀၁၇၉၉
စဉ်အမည်ရာထူးပညာအရည်အချင်းဖုန်းနံပါတ်အီးမေးလ်
စဉ်
အမည်
ရာထူး
ပညာအရည်အချင်း
ဖုန်းနံပါတ်
အီးမေးလ်
ဒေါက်တာဝါဝါခိုင်
တွဲဖက်ပါမောက္ခ
M.Sc (Chem)၀၉၄၄၀၀၀၄၂၅၆