အင်္ဂလိပ်စာဌာန

ဝန်ထမ်းများစာရင်း

စဉ်အမည်ရာထူးပညာအရည်အချင်းဖုန်းနံပါတ်အီးမေးလ်
ဒေါ်ဌေးဌေးစီတွဲဖက်ပါမောက္ခM.A (ESP)09420903309
ဒေါ်ထိပ်ဇင်ထက်ကထိကM.A (Eng)09899838731
ဒေါ်ထက်ဝင့်ဝါထွန်းလက်ထောက်ကထိကM.A (Eng)