အင်္ဂလိပ်စာဌာန

ဝန်ထမ်းများစာရင်း

စဉ်အမည်ရာထူးပညာအရည်အချင်းဖုန်းနံပါတ်အီးမေးလ်
ဦးအောင်ဇင်ကထိကM.A (ESP)၀၉၇၈၃၄၂၃၇၃၁aungzin@tumyeik.edu.mm
ဒေါ်မီမီချမ်းမြေ့ဆွေကထိကM.A (ESP)၀၉၉၅၈၁၂၀၇၆၀memechanmyaeswe@tumyeik.edu.mm
ဒေါ်ဇင်မာသွယ်လက်ထောက်ကထိကM.A (Eng)၀၉၄၂၂၁၉၃၅၃၅zinmarthwal@tumyeik.edu.mm
ဒေါ်တင်ဟေမာသန်းလက်ထောက်ကထိကM.A (Eng)၀၉၄၂၂၂၀၆၅၆thinhaymarthan@tumyeik.edu.mm
ဒေါ်အေမီမီကိုနည်းပြM.A (ESP)၀၉၄၂၂၂၂၀၀၄၉amymiko@tumyeik.edu.mm