စက်မှုအင်ဂျင်နီယာဌာန

မျှော်မှန်းချက်

စက်မှုအင်ဂျင်နီယာဌာနသည် ဒေသတွင်းယှဉ်ပြိုင်လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းရှိသော အရည်အသွေးပြည့်ဝပြီး ကျင့်ဝတ် နှင့်သိက္ခာကို‌လေးစားလိုက်နာသည့် ထူးချွန်ထက်မြက်သောစက်မှုအင်ဂျင်နီယာကောင်းများ မွေးထုတ် ပေးရန်။

ခံယူချက်များ

  • အရည်အသွေးပေါ်  အခြေခံသောသင်ကြား မှု၊  သင်ယူမှုစနစ်ဖြင့် ထိရောက်သော စာတွေ့လက်တွေ့ များ သင်ကြား  ပြသ ပေးခြင်း။
  • ကျေင်းသား/သူများ၏  စာသင်နှစ်အလိုက်   Projects များ၊   Minithesis များ လုပ်ကိုင်စေပြီး  Industrial ဖြင့်ချိတ်ဆက် စေကာ လက်တွေ့ ပိုင်း ပိုမိုအားကောင်း  လာစေခြင်း။

အရည်အသွေးရည်မှန်းချက်များ

  • ၂၀၁၈-၂၀၁၉  ပညာသင်နှစ်၊နည်းပညာ တက္ကသိုလ်(မြိတ်) ၊စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ ဘွဲ့ကြိုသင်တန်း များတွင် တက် ရောက်နေသော ကျောင်းသား/ သူများ၏ drop out  သည် (၅%)အောက်လျော့ နည်း စေရန်။
  • စက်မှုအင်ဂျင်နီယာဌာနရှိ  ဆရာ/ဆရာမများ၏  စာသင်ကြားမှုအပေါ်   ကျောင်းသား/ သူများ၏ စိတ်ကျေနပ်မှု (Student Satisfaction)  သည် (၈၀%) အထက်တွင် ရှိစေရန်။ 

စက်မှုအင်ဂျင်နီယာဌာန ဝန်ထမ်းများစာရင်း

စဉ်
အမည်
ရာထူး
ပညာအရည်အချင်း
ဖုန်းနံပါတ်

အီးမေးလ်
ဒေါက်တာဆွေဇင်အေး
ဒုတိယပါမောက္ခ
Ph.D (Mech)
၀၉၄၅၀၉၉၂၈၃၄swezinaye@tumyeik.edu.mm
ဒေါ်မီမီလှိုင်
ကထိက
ME (Mech)
၀၉၂၆၀၂၃၂၈၁၁mimihlaing@tumyeik.edu.mm
ဒေါ်မေဖြိုးထိုက်
ကထိက
B.E (Mech)
၀၉၇၈၈၇၁၁၆၂၂mayphyohtike@tumyeik.edu.mm
ဒေါ်ကေဇင်ဦး
လက်ထောက်ကထိက
ME (Mech)
၀၉၄၂၂၁၉၇၇၉၉kayzinoo@tumyeik.edu.mm
ဒေါ်နှင်းအိဖြူ
လက်ထောက်ကထိက
B.E (Mech)
၀၉၄၂၂၁၉၇၉၆၈hnineiphyu@tumyeik.edu.mm
ဒေါ်နှင်းအိအိငြိမ်း
လက်ထောက်ကထိက
ME (Mech)၀၉၇၇၀၆၇၆၇၀၄hnineieinyein@tumyeik.edu.mm
ဒေါ်ဟေမာန်မိုးဇော်
လက်ထောက်ကထိက
ME (Mech)၀၉၄၂၂၁၉၁၃၆၂haymanmoezaw@tumyeik.edu.mm
ဒေါ်မီမီဆွေ
လက်ထောက်ကထိက
B.E (Mech)
၀၉၄၂၂၂၀၃၈၀၉mimiswe@tumyeik.edu.mm
ဒေါ်နှင်းနှင်းဖြူ
လက်ထောက်ကထိက
B.E (Mech)
၀၉၄၂၂၁၉၂၃၉၂hninhninphyu@tumyeik.edu.mm
၁၀ဦးမြင့်မိုးနိုင်
သရုပ်ပြ
B.E (Mech)
၀၉၂၆၀၂၃၂၈၈၂myintmoenaing@tumyeik.edu.mm
၁၁ဦးခိုင်ခံ့အောင်
သရုပ်ပြ
B.E (Mech)
၀၉၂၅၂၃၉၉၁၀၁khinekhantaung@tumyeik.edu.mm