အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာဌာန

ဝန်ထမ်းများစာရင်း

စဉ် အမည် ပညာအရည်အချင်း ရာထူးဖုန်းနံပါတ်အီးမေးလ်
ဒေါက်တာခိုင်ဇင်နွေး Ph.D (EC) ပါမောက္ခ၀၉၂၅၆၂၅၆၃၁၄khinezinnway@tumyeik.edu.mm
ဒေါက်တာဖြိုးစန္ဒာဝင်း Ph.D (EC)တွဲဖက်ပါမောက္ခ၀၉၄၄၁၃၉၁၆၄၃phyoesandarwin@tumyeik.edu.mm
ဒေါ်မြင့်မြင့်မွန် ME (EC) ကထိက၀၉၆၉၅၀၈၈၅၀myintmyintmon@tumyeik.edu.mm
ဒေါ်မေဇော်လှိုင် ME (EC) ကထိက၀၉၉၅၃၄၈၇၄၅၅mayzawhlaing@tumyeik.edu.mm
ဦးကျော်လှိုင်ဦး BE (EC) ကထိက၀၉၇၉၉၆၆၀၃၃၇kyawhlaingoo@tumyeik.edu.mm
ဒေါ်မေသူဝင်း ME (EC) လက်ထောက်ကထိက၀၉၉၅၈၁၅၆၃၁၃maythuwin@tumyeik.edu.mm
ဒေါ်ခိုင်ဖြူဖြူဇင် BE (EC) လက်ထောက်ကထိက၀၉၄၀၁၅၅၂၂၇၂khaingphyuzin@tumyeik.edu.mm
ဒေါ်အေးမို့မို့သန့် BE (EC) လက်ထောက်ကထိက၀၉၄၁၀၀၅၂၅၇ayemohmohthant@tumyeik.edu.mm
ဒေါ်ရီရီမြ BE (EC) လက်ထောက်ကထိက၀၉၄၀၂၇၈၈၇၈၈yiyimya@tumyeik.edu.mm
၁၀ဒေါ်သိင်္ဂီစိုး
B.Tech (EC) လက်ထောက်ကထိက၀၉၅၀၅၆၀၀၈theingisoe@tumyeik.edu.mm
၁၁ဒေါ်နှင်းနှင်းခိုင်BE (EC)လက်ထောက်ကထိကhninhninkhaing@tumyeik.edu.mm
၁၂ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြိုးဇော်BE (EC)သရုပ်ပြ၀၉၆၈၂၅၀၀၄၈၀pyaepyaephyozaw@tumyeik.edu.mm
၁၃ဒေါ်အိအိဇော်BE (EC)သရုပ်ပြ၀၉၂၅၀၇၇၁၉၁၉eieizaw@tumyeik.edu.mm