စီမံရေးရာဌာန

အရာထမ်းဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ခန့်အပ်အင်အား

စဉ်
ရာထူး
"ဖွဲ့စည်းပုံ
အင်အား"
"ခန့်အပ်
အင်အား"
ပို
လို
မှတ်ချက်
ပါမောက္ခချုပ်

_
-
ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်

--
ပါမောက္ခ၊ဌာနမှူး
၁၉
-၁၁
တွဲဖက်ပါမောက္ခ၊ဌာနမှူး၊
၆၇
-၆၁
ကထိက၊ဌာနခွဲမှူး(စီမံ)၊ မော်ကွန်းထိန်း
၁၃၂
၂၅-၁၀၇
လက်ထောက်ကထိက
၈၀
၄၂-၃၈
အရာထမ်းပေါင်း
၃၀၀
၈၂-၂၁၈

အမှုထမ်းဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ခန့်အပ်အင်အား

စဉ်
ရာထူး"ဖွဲ့စည်းပုံ
အင်အား"
"ခန့်အပ်
အင်အား"
ပို
လို
မှတ်ချက်
စာရင်းကိုင်(၁)၊ရုံးအုပ်

-
သရုပ်ပြ၊ဌာနခွဲစာရေး၊စာရင်းကိုင်(၂)
၁၇၈
၂၃-၁၅၅
အကြီးတန်းစာရေး၊စာရင်းကိုင်(၃)
၇၃
-၆၈
အငယ်တန်းစာရေး

၉၇

-၉၅
ယာဉ်မောင်း(၅)
၁၁၂

-၁၁၁
ရုံးအကူ၊သန့်ရှင်းရေးအကူ၊ အစောင့်
၉၉
-၉၆
အမှုထမ်းပေါင်း
၅၆၆

၃၆-၅၃၀
အရာထမ်း/အမှုထမ်း စုစုပေါင်း

၈၆၆၁၁၈-၇၄၈

ဝန်ထမ်းများစာရင်း

စဉ်အမည်ရာထူးပညာအရည်အချင်းဖုန်းနံပါတ်အီးမေးလ်
ဒေါ်စန်းစန်းဌေးရုံးအုပ်B.A(Hist)၀၉၂၅၀၁၂၈၁၉၄sansanhtay@tumyeik.edu.mm
ဒေါ်နှင်းအိဖြူရုံးအုပ်B.Sc (Phys)၀၉၂၅၂၀၅၇၆၃၄hnineiphyu@tumyeik.edu.mm
စဉ်
အမည်
ရာထူး
ပညာအရည်အချင်း
ဖုန်းနံပါတ်
အီးမေးလ်
ဒေါ်ကြည်ကြည်နွယ်တွဲဖက်ပါမောက္ခM.Sc (Engg:Maths)၀၉၄၄၅၅၇၉၂၉၉kyikyinwe@tumyeik.edu.mm
ဒေါ်လှလှထွေးရုံးအုပ်B.Sc (Maths)၀၉၄၅၅၃၆၅၃၈၄
ဒေါ်အိအိဖြိုးရုံးအုပ်B.Sc (Maths)၀၉၄၂၂၁၉၁၃၅၆eieiphyo@tumyeik.edu.mm
ဦးဖြိုးနိုင်လင်းအငယ်တန်းစာရေးG.T.H.S (BT)၀၉၂၆၉၃၆၉၆၁၄phyonainglin@tumyeik.edu.mm
ဒေါ်အိသဇင်ဦးရုံးအကူနဝမတန်း၀၉၄၅၀၉၉၂၈၃၀eithazinoo@tumyeik.edu.mm
စဉ်အမည်ရာထူးပညာအရည်အချင်းဖုန်းနံပါတ်အီးမေးလ်
ဒေါ်လင်းအိစိုး
စာရင်းကိုင်(၁)
B.Sc (Phys)၀၉၂၆၂၀၆၆၇၃၇lineisoe@tumyeik.edu.mm
စဉ်အမည်ရာထူးပညာအရည်အချင်းဖုန်းနံပါတ်
ဦးအောင်စိုးထူး
ယာဉ်မောင်း-၅

ဒသမတန်း
၀၉၇၉၄၃၁၀၈၅၁
ဦးကြည်စိုး

အစောင့်
ဆဌမတန်း၀၉၇၆၇၉၀၅၆၈၉
ဒေါ်သီသီခိုင်
သန့်ရှင်းရေး(အကူ)
ဆဌမတန်း
၀၉၇၆၂၂၉၃၂၆၅