စီမံရေးရာဌာန

အရာထမ်းဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ခန့်အပ်အင်အား

စဉ်
ရာထူး
"ဖွဲ့စည်းပုံ
အင်အား"
"ခန့်အပ်
အင်အား"
ပို
လို
မှတ်ချက်
ပါမောက္ခချုပ်

_
-
ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်

--
ပါမောက္ခ၊ဌာနမှူး
၁၉
-၁၁
တွဲဖက်ပါမောက္ခ၊ဌာနမှူး၊
၆၇
-၆၁
ကထိက၊ဌာနခွဲမှူး(စီမံ)၊ မော်ကွန်းထိန်း
၁၃၂
၂၅-၁၀၇
လက်ထောက်ကထိက
၈၀
၄၂-၃၈
အရာထမ်းပေါင်း
၃၀၀
၈၂-၂၁၈

အမှုထမ်းဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ခန့်အပ်အင်အား

စဉ်
ရာထူး"ဖွဲ့စည်းပုံ
အင်အား"
"ခန့်အပ်
အင်အား"
ပို
လို
မှတ်ချက်
စာရင်းကိုင်(၁)၊ရုံးအုပ်

-
သရုပ်ပြ၊ဌာနခွဲစာရေး၊စာရင်းကိုင်(၂)
၁၇၈
၂၃-၁၅၅
အကြီးတန်းစာရေး၊စာရင်းကိုင်(၃)
၇၃
-၆၈
အငယ်တန်းစာရေး

၉၇

-၉၅
ယာဉ်မောင်း(၅)
၁၁၂

-၁၁၁
ရုံးအကူ၊သန့်ရှင်းရေးအကူ၊ အစောင့်
၉၉
-၉၆
အမှုထမ်းပေါင်း
၅၆၆

၃၆-၅၃၀
အရာထမ်း/အမှုထမ်း စုစုပေါင်း

၈၆၆၁၁၈-၇၄၈

Organization Chart

ဝန်ထမ်းများစာရင်း

စဉ်အမည်ရာထူးပညာအရည်အချင်းဖုန်းနံပါတ်အီးမေးလ်
ဒေါ်စန်းစန်းဌေး
ရုံးအုပ်

B.A(Hist)
၀၉၂၅၀၁၂၈၁၉၄sansanhtay@tumyeik.edu.mm
ဒေါ်နှင်းအိဖြူ
ဌာနခွဲစာရေး
B.Sc (Phys)၀၉၂၅၂၀၅၇၆၃၄hnineiphyu@tumyeik.edu.mm
ဒေါ်ခင်ပပဝင်း
အကြီးတန်းစာရေးB.Sc(Chem)
၀၉၄၄၄၉၅၇၆၀၀khinpapawin@tumyeik.edu.mm
စဉ်
အမည်
ရာထူး
ပညာအရည်အချင်း
ဖုန်းနံပါတ်
အီးမေးလ်
ဒေါ်ကြည်ကြည်နွယ်ကထိကM.Sc (Engg:Maths)၀၉၄၄၅၅၇၉၂၉၉kyikyinwe@tumyeik.edu.mm
ဒေါ်အိအိဖြိုးဌာနခွဲစာရေးB.Sc (Maths)၀၉၄၂၂၁၉၁၃၅၆eieiphyo@tumyeik.edu.mm
ဒေါ်ရွှေနဒီဦးဌာနခွဲစာရေးB.Sc (Maths)၀၉၂၆၂၄၁၅၁၂၂shwenadioo@tumyeik.edu.mm
ဦးစည်သူအောင်အငယ်တန်းစာရေးG.T.H.S (AMT)၀၉၄၂၂၂၁၃၄၂၇sithuaungad@tumyeik.edu.mm
ဦးဖြိုးနိုင်လင်းအငယ်တန်းစာရေးG.T.H.S (BT)၀၉၂၆၉၃၆၉၆၁၄phyonainglin@tumyeik.edu.mm
ဒေါ်အိသဇင်ဦးရုံးအကူနဝမတန်း၀၉၄၅၀၉၉၂၈၃၀eithazinoo@tumyeik.edu.mm
စဉ်အမည်ရာထူးပညာအရည်အချင်းဖုန်းနံပါတ်အီးမေးလ်
ဒေါ်ဖြိုးဖြိုးအိ
ဌာနခွဲစာရေး
B.Sc (Phys)၀၉၇၇၄၆၆၂၂၀၈phyophyoei@tumyeik.edu.mm
ဒေါ်လင်းအိစိုး
ဌာနခွဲစာရေး
B.Sc (Phys)၀၉၂၆၂၀၆၆၇၃၇lineisoe@tumyeik.edu.mm
ဒေါ်ယမင်းသူအောင်အကြီးတန်းစာရေးB.Sc(Maths)၀၉၂၆၁၂၆၄၈၆၈yaminthuaung@tumyeik.edu.mm
စဉ်အမည်ရာထူးပညာအရည်အချင်းဖုန်းနံပါတ်
ဦးအောင်စိုးထူး
ယာဉ်မောင်း-၅

ဒသမတန်း
၀၉၇၉၄၃၁၀၈၅၁
ဦးကြည်စိုး

အစောင့်
ဆဌမတန်း၀၉၇၆၇၉၀၅၆၈၉
ဒေါ်သီသီခိုင်
သန့်ရှင်းရေး(အကူ)
ဆဌမတန်း
၀၉၇၆၂၂၉၃၂၆၅