မျှော်မှန်းချက်၊ ခံယူချက်များနှင့် အရည်အသွေးရည်မှန်းချက်

မျှော်မှန်းချက်

နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု အရည်အသွေးပြည့်၀သော အင်ဂျင်နီယာများ မွေးထုတ်ပေးရန်နှင့် ဒေသအကျိုးပြုသုတေသနဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့များ  ပေးနိုင်သော တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ် လာ စေရန်။

ခံယူချက်

၁။ ပြည်တွင်း၊ပြည်ပတက္ကသိုလ်များ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ စက်ရုံအလုပ်ရုံများနှင့်ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ရန်။

၂။ အရည်အသွေးနှင့်စွမ်းဆောင်ရည် ပြည့်ဝသောအင်ဂျင်နီယာများ အစဉ်တစိုက်မွေးထုတ် ပေးရန်။

၃။ ဒေသအကျိုးပြု လုပ်ငန်းများအတွက် သုတေသနများကို  စဉ်ဆက်မပြတ်ပေါ်ထွက်လာရေး  ဆောင်ရွက်ရန်။

ဆောင်ပုဒ်

နည်းပညာမြင့်မား ပြည်ထွန်းကား

မျှော်မှန်းချက်၊ ခံယူချက်များနှင့် အရည်အသွေးရည်မှန်းချက်

  • ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှသ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာကောင်စီ၏ အရည်အချင်း အသိအမှတ်ပြု စိစစ်သည့်အဖွဲ့မှ အရည်အချင်း အသိအမှတ်ပြုခြင်းကို စတင်ရရှိစေရန်။
  • အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ကြိုသင်တန်း ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၏ ပြုန်းတီးမှုနှုန်း (၈%) အောက် လျော့နည်းစေရန်။
  • နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မြိတ်)သည် အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်၏ ISO 9001:2015 စံသတ်မှတ်ချက်များအရနှင့် တက္ကသိုလ်၏ အရည်အသွေး မူဝါဒအရ သုံးစွဲသူ စိတ်ကျေနပ်မှု (Customer Satisfaction) ရှိ/မရှိ စိစစ်ခြင်းကို (၈၀%)တုံပြန်မှု ရရှိသည် အထိ ဆောင်ရွက်ရန်။